ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η εκδοτική δραστηριότητα του Ινστιτύτο Ανθρωπιστικών Επιστημών εκτείνεται σε τρεις τομείς:

α. Το περιοδικό ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Το περιοδικό ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ αποτελεί συνέχεια του περιοδικού που πρωτοκυκλοφόρησε από τη Μονή των Ιησουιτών της Σύρου, το έτος 1900, με τον τίτλο «Αγγελιαφόρος της Ιεράς Καρδίας του Ιησού». Με αυτόν τον τίτλο, το περιοδικό κυκλοφόρησε ανελλιπώς (με μια διακοπή κατά την κατοχή 1941-1946) μέχρι το έτος 1980, οπότε προστέθηκε ως δεύτερος τίτλος «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΡΙΖΟΝΤΕΣ». Το έτος 2008, με απόφαση της Μονής, συμπτύχθηκαν οι τρεις περιοδικές εκδόσεις που κυκλοφορούσαν  μέχρι τότε (Αγγελιαφόρος-Ανοιχτοί Ορίζοζντες, Σύγχρονα Βήματα, Το Φρούριο της Τήνου), για να κυκλοφορήσει ανανεωμένο σε εμφάνιση και σε περιεχόμενο και με οριστικό τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

β. Αυτοτελείς Εκδόσεις
Το Ινστιτούτο διαχειρίζεται και συνεχίζει να εμπλουτίζει τις παλαιές εκδόσεις της Μονής των Ιησουιτών. Πρόκειται κυρίως για τις εκδοτικές σειρές «Πορεία Πνευματική» και «Πίστη και ζωή», αλλά και τις άλλες μεμονωμένες εκδόσεις, τον κατάλογο των οποίων μπορεί κανείς να πληροφορηθεί σε άλλη σελίδα αυτού του site.

Διαβάστε επίσης...