ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών συνδέει τη μακραίωνη παράδοση που έχει το Τάγμα των Ιησουιτών στις ανθρωπιστικές σπουδές με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της επιστήμης.

Αποτελεί έναν θεσμικό φορέα, στο πλαίσιο του οποίου το ήθος και το κύρος της χριστιανικής παράδοσης εναρμονίζονται με τις μοντέρνες ιδέες και αναζητήσεις. Η ίδια η σύλληψη και η λειτουργία του στηρίζονται στη βασική θέση ότι η θρησκεία και η επιστήμη όχι μόνο δεν είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, αλλά μπορούν και πρέπει να συνεργάζονται, με σκοπό να φωτίσουν σφαιρικά και ουσιαστικά τα κρίσιμα ερωτήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ανθρωπότητα.

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών λειτουργεί με την υποστήριξη ενός δικτύου συνεργατών, υποστηρικτών και φίλων, οι οποίοι ασπάζονται τις χριστιανικές αξίες και, ειδικότερα, επιθυμούν να συμβάλουν στην αποστολή του Τάγματος μέσα στον σημερινό κόσμο, στο πλευρό των Ιησουιτών στην Ελλάδα.