Ιστορία Κοινότητας Αθήνας

Μεταπολεμικά, στην Αθήνα, αναπτύχθηκε η Κοινότητα των Ιησουιτών Ελλάδας:

Οι νέοι Έλληνες Ιησουίτες, που μόλις είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, ανέλαβαν την φροντίδα των νέων καθολικών, που έφθαναν από τα νησιά στην πρωτεύουσα για σπουδές ή για αναζήτηση εργασίας.

Οι Ιησουίτες, μαζί με τους συνεργάτες τους, δραστηριοποιήθηκαν επί σαράντα χρόνια μέσω του Κ.Ε.Ο. (Μορφωτικό Κέντρο Εκδηλώσεων και Ομιλιών), με στόχο τη στήριξη του πολιτισμού και των Τεχνών.

Δραστηριοποιήθηκαν, επίσης, στην ενοριακή, την ποιμαντική και την πνευματική καθοδήγηση των καθολικών πιστών, ιδιαιτέρως της καθολικής νεολαίας, συνέχισαν την έκδοση του ιστορικού, πλέον, περιοδικού «Ανοιχτοί Ορίζοντες», ανέπτυξαν εκδοτική δραστηριότητα και οργάνωσαν Βιβλιοθήκη, ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Το 1969 ξεκίνησαν την έκδοση της περιοδικής έκδοσης θεολογικού, φιλοσοφικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, «Σύγχρονα Βήματα», η οποία έπαυσε το 2008.

rsz jesuits simpleΚατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, με τη μετανάστευση και εγκατάσταση καθολικών Πολωνών στην Αθήνα, προστέθηκαν στην Κοινότητα των Ελλήνων Ιησουιτών, στη Μονή της Αθήνας, Πολωνοί Ιησουίτες, και αργότερα Γάλλοι, ώστε να εξυπηρετηθούν πνευματικά οι καθολικοί πιστοί που προέρχονταν από Πολωνία και Γαλλία αντίστοιχα.

Σήμερα, η Κοινότητα στην Αθήνα αποτελείται από 6 Έλληνες, 2 Γάλλους και 3 Πολωνούς Ιησουίτες.

Διαβάστε επίσης...