Ιστορικό Αρχείο του Τάγματος Ιησουιτών στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών εντάσσεται και το Ιστορικό Αρχείο του Τάγματος Ιησουιτών.

Το Αρχείο των Ιησουιτών στην Ελλάδα εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες διάφορους ερευνητές ειδικών θεμάτων, που καταλήγουν σε πανεπιστημιακά διδακτορικά συγγράμματα ή σε εκδόσεις ιστορικών, κοινωνικών και άλλων μελετών. 

Την ταξινόμηση, διεύθυνση και διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου έχει υπό την ευθύνη του από δεκαετίες ο π. Γαβριήλ Μαραγκός, ο οποίος διαδέχθηκε τον αείμνηστο π. Ισίδωρο Περρή.

 

Διαβάστε επίσης...