Περιοδικό “Ανοιχτοί Ορίζοντες”

Τεύχος 1108 – “Η Σύνοδος για τους Νέους” – Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017

Είναι το ιστορικό περιοδικό του Τάγματος Ιησουιτών στην Ελλάδα, με συνεχή παρουσία εδώ και πάνω από έναν αιώνα, ένα από τα εν ζωή μακροβιότερα έντυπα της χώρας. Το 2007 συγχωνεύθηκε με άλλα δύο περιοδικά που εξέδιδε το Τάγμα στην Ελλάδα, τα “Σύγχρονα Βήματα” -περιοδικό θεολογικού, φιλοσοφικού και κοινωνικού προβληματισμού- και το περιοδικό “Αγγελιαφόρος – Ανοιχτοί Ορίζοντες”, λαμβάνοντας τη σημερινή μορφή του. Ένα σύγχρονο, διμηνιαίο συνδρομητικό καθολικό περιοδικό, θρησκευτικού και κοινωνικού προβληματισμού, που αφενός ανταποκρίνεται στην αποστολή του Τάγματος για γόνιμο διάλογο με την κοινωνία, και αφετέρου στις κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές προκλήσεις της εποχής μας.

Για να γίνετε συνδρομητής του περιοδικού, επικοινωνήστε μαζί μας: athensj@jesuites.com ή στο τηλέφωνο: 210-8835911

Διαβάστε επίσης...