Τι είναι;

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών συνδέει τη μακραίωνη παράδοση που έχει το Τάγμα των Ιησουιτών στις ανθρωπιστικές σπουδές με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της επιστήμης. 

Αποτελεί έναν θεσμικό φορέα, στο πλαίσιο του οποίου το ήθος και το κύρος της χριστιανικής παράδοσης εναρμονίζονται με τις μοντέρνες ιδέες και αναζητήσεις. Η ίδια η σύλληψη και η λειτουργία του στηρίζονται στη βασική θέση ότι η θρησκεία και η επιστήμη όχι μόνο δεν είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, αλλά μπορούν και πρέπει να συνεργάζονται, με σκοπό να φωτίσουν σφαιρικά και ουσιαστικά τα κρίσιμα ερωτήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ανθρωπότητα.

 

 

Από ιστορικής σκοπιάς, το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών αποτελεί μετεξέλιξη του μακρού επιστημονικού, μορφωτικού και πολιτιστικού έργου της Κοινότητας των Ιησουιτών στην Ελλάδα, έργο που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και το οποίο συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Στο έργο αυτό, πρωτεύοντα ρόλο κατέχουν το περιοδικό “Ανοιχτοί Ορίζοντες” (ίδρ. 1900), η επιθεώρηση “Σύγχρονα Βήματα” (1970-2007), πολυάριθμες εκδοτικές σειρές, η Βιβλιοθήκη (ίδρ. 1970), το Ιστορικό Αρχείο, καθώς και το ΚΕΟ (Κέντρο Εκδηλώσεων και Ομιλιών), με προοδευτική πολιτιστική δράση κυρίως κατά την εποχή της δικτατορίας και τη μεταπολίτευση. 

Σε αυτά ήρθαν να προστεθούν, με την αρχή της νέας χιλιετίας, τα ετήσια πανεπιστημιακά σεμινάρια λατινικής φιλολογίας, παλαιογραφίας και βιβλιοθηκονομίας, έκτακτες συνεδριακές διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών των δραστηριοτήτων, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και μορφωτικού έργου, μέλη της Κοινότητας των Ιησουιτών προχώρησαν, το 2008, στην επίσημη ίδρυση του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Διαβάστε επίσης...