Τομείς Δραστηριότητας

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι:

-το εκδοτικό έργο

-η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, συναυλιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων

-η πραγματοποίηση ελεύθερων σεμιναρίων και τα εργαστηρίων επιμόρφωσης ενηλίκων

-η σταθερή συνεργασία με ελληνικούς και ξένους δημόσιους ή ιδιωτικούς θεσμικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παιδείας, της επιστημονικής έρευνας και του πολιτισμού

-το Ιστορικό Αρχείο του Τάγματος των Ιησουιτών στην Ελλάδα

-η Βιβλιοθήκη του Τάγματος των Ιησουιτών