Αποστολή και Στόχοι

AMDG

Αποστολή μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι να πηγαίνουμε οπουδήποτε στον κόσμο, όπου υπάρχει ελπίδα, «για τη μεγαλύτερη δόξα του Κυρίου». 

Για πάνω από 450 χρόνια, οι ιερείς και μοναχοί Ιησουίτες βιώνουν μια εκπληκτική αποστολή: υπηρετούν την Εκκλησία με νέους και απροσδόκητους τρόπους. Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τόπο και απασχόληση, όποτε αυτό μας ζητηθεί. Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βιώσουν μια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της δικής τους καθημερινότητας.

Σήμερα, η ευρύτερη κοινότητα Ιησουιτών περιλαμβάνει τόσο άνδρες, όσο και γυναίκες, οι οποίοι συμμερίζονται αυτό το όραμα που έχουμε, να υπηρετούμε, δηλαδή, την πίστη και τη δικαιοσύνη, τις οποίες επιτάσσει η πίστη μας. Ιησουίτες και λαϊκοί, υποβάλλουμε τον εαυτό μας στην παρουσία του Θεού, του Δημιουργού όλων των ανθρώπων, και θέτουμε στον εαυτό μας τα τρία ερωτήματα, τα οποία ο άγιος Ιγνάτιος Λογιόλα συνέστησε στους πρώτους συντρόφους του:

-Τι έχω κάνει για τον Χριστό;

-Τι κάνω τώρα για τον Χριστό;

-Τι πρόκειται να κάνω για τον Χριστό;

Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε, μέσα από τις διακονίες που αναλαμβάνουμε,  την ελπίδα, σε μέρη όπου αυτή δείχνει να μην υπάρχει. 

Πρωτίστως, το Τάγμα σε όλο τον κόσμο επιτελεί έργο πνευματικής διακονίας, που περιλαμβάνει την Αποστολή της Προσευχής, δηλαδή ουσιαστικά μια παγκόσμια ομάδα προσευχής, και τις Κοινότητες Χριστιανικής Ζωής, οι οποίες είναι ομάδες λαϊκών, βασισμένες στην κοινή πίστη τους στον Χριστό, σε διάφορες χώρες.

Η ελπίδα βρίσκεται σε μυριάδες έργα δικαιοσύνης, ειρήνης και προστασίας του περιβάλλοντος. Η φροντίδα για την παιδεία είναι επίσης ένα από τα έργα του Τάγματος σε πολλές χώρες. Τέλος, μια λιγότερο τυπική διακονία των Ιησουιτών, είναι το Αστεροσκοπείο του Βατικανού, ένας από τους παλαιότερους επιστημονικούς, ερευνητικούς θεσμούς στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης...