Ιησουίτες στην Ελλάδα

«Sources Chrétiennes»: Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα

“Sources Chrétiennes”: ελληνική και λατινική συμβολή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ευρωπαϊκό επιστημονικό συνέδριο στην Αθήνα.   Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ειρήνη Κουτελάκη, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τηλ.: 210-8835911 εσωτ. 104, athensj@jesuites.com   Το Ινστιτούτο […]

read more