Τομείς Δραστηριότητας

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι: -το εκδοτικό έργο -η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, συναυλιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων -η πραγματοποίηση ελεύθερων σεμιναρίων και τα εργαστηρίων […]

read more