Προετοιμασία των μελλονύμφων στο γάμο

Η προετοιμασία των μελλονύμφων στο γάμο, είτε οι μελλόνυμφοι είναι Καθολικού δόγματος και οι δύο, είτε ο ένας είναι Καθολικός και ο άλλος διαφορετικού χριστιανικού δόγματος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου […]

read more