Η εφημερίδα των παιδιών του Κέντρου Νέων “Pedro Arrupe”

“Φωνή χωρίς Σύνορα”: Τα παιδιά του Κέντρου μας, ζουν σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας. Τα ίδια αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μέσα στο σπίτι – οικονομικές και άλλες. Δυσκολίες, βέβαια, αντιμετωπίζουν […]

read more

Κέντρο Νέων “Pedro Arrupe”

Το Κέντρο Νέων «Pedro Arrupe» είναι έργο κοινωνικής δικαιοσύνης, που ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών των πατέρων Ιησουιτών στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του π. Πέτρου Χονγκ, το 2011. Η οικονομική […]

read more