Ιησουίτες στην Ελλάδα

Κέντρο Νέων «Pedro Arrupe»

Το Κέντρο Νέων «Pedro Arrupe» είναι έργο κοινωνικής δικαιοσύνης, που ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών των πατέρων Ιησουιτών στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του π. Πέτρου Χονγκ, το 2011. Η οικονομική […]

read more