Περιβάλλον

ecojesuit

Οι Ιησουίτες και οι συνεργάτες τους σε ολόκληρο τον κόσμο, οφείλουν να κατανοήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην αναζήτηση λύσεων και προτάσεων, που αφορούν τον τομέα της οικολογίας. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, δημιουργήθηκε και  η onlineπλατφόρμα επικοινωνίας Ecojesuit, όπου αναλύονται και αντιμετωπίζονται ζητήματα οικολογίας και κοινωνικής αναζήτησης, και είναι ανοιχτή σε όποιον συμμερίζεται το ίδιο όραμα και τη δράση των Ιησουιτών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την οικολογία. 

 

Διαβάστε επίσης...