Ιησουίτες στην Ελλάδα

Οι χριστιανικές πηγές του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Άρθρο του κ. Σταύρου Ζουμπουλάκη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για το συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών των Ιησουιτών με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, καθώς και άλλους φορείς του εξωτερικού και της Ελλάδας, σχετικά με τις χριστιανικές πηγές του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Διαβάστε επίσης...