Τεύχος 1110 – Διαπαιδαγώγηση και Κοινωνική Ειρήνη

Τεύχος 1110 – «Διαπαιδαγώγηση και κοινωνική Ειρήνη» – Μάρτιος-Απρίλιος 2018

«Η φροντίδα προς τον πιο φτωχό είναι ο δρόμος της ειρήνης».
Στο τεύχος αρ. 1110 των «Ανοιχτών Οριζόντων» διαβάζουμε για τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνική ειρήνη. Πώς συνδέονται τα δύο αυτά θέματα;  Πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την ειρήνη, ποια δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από αυτήν; Γιατί τόση βία; Συνέντευξη και απαντήσεις μέσα από τα μάτια νέων Ελλήνων. Πώς μπορεί η διαπαιδαγώγηση να αποβλέπει στην καλλιέργεια της ειρήνης; Η ειρήνη στη Βίβλο. Και: αποσπώμενο ένθετο «Πνευματική Ζωή» που προσφέρει σκέψεις και τρόπους προσευχής, και γεγονότα από όλο τον κόσμο: η Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Κυκλοφορεί τώρα από τους Ιησουίτες και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Διαβάστε επίσης...